#razemwprzyszłość

Cześć

Dziękujemy za zainteresowanie pracą w zespole KOSPEL. Złożenie aplikacji zajmie Ci kilka minut. Wypełnij poniższe dane, dołącz plik cv oraz odpowiedz na kilka pytań.Twoja aplikacja zostanie szczegółowo rozpatrzona. W przypadku, gdy Twoje kwalifikacje będą odpowiadały wymaganiom stanowiska, na które jest prowadzona rekrutacja, zostaniesz zaproszony/a na spotkanie.

Pozdrawiamy
Zespół Rekrutacyjny
KOSPEL

  Dane personalne

  Dane kontaktowe

  Pliki

  Informacje dodatkowe

  Oczekiwania finansowe

  Dyspozycyjność

  • Administratorem danych jest Kospel Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Olchowej 1, 75-136 Koszalin. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: info@kospel.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.kospel.pl, telefonicznie pod numerem 94 346 38 08 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy)

  2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679)

  3. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679)

  4. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

  5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, medycyny pracy.

  6. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upłynięcia okresu 10 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

  7. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

  8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Kospel Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Olchowej 1, 75-136 Koszalin. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację o wycofaniu zgody na adres info@kospel.pl.

  9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Kospel Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Olchowej 1, 75-136 Koszalin. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację o wycofaniu zgody na adres info@kospel.pl.