Pracowanicy młodociani

Ucz się i pracuj…

Firma Kospel opracowała i cały czas doskonali system współpracy i motywowania pracowników młodocianych. Uczniowie są zatrudnieni na umowę o pracę w Kospel i delegowani na zajęcia szkolne według planu, który układa szkoła. Klasa I i II pracuje 2 dni, a klasa III pracuje 3 dni w tygodniu
Kospel wypłaca wynagrodzenie za pracę pracowników młodocianych raz w miesiącu.
Są oni objęci systemem premiowym oraz korzystają z ZFŚS.

Jak dołączyć do programu „Pracownik Młodociany”

 • 1. Wybierz zawód

  Płatna praktyka odbywa się w ramach „umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”. Firmie zależy na kształceniu młodzieży w zawodach technicznych, dlatego też wynagrodzenie dla pracowników młodocianych jest wyższe od gwarantowanego ustawą, a każdy młodociany ma szansę na zatrudnienie po zakończeniu praktyk. Możesz odbyć praktykę w zawodach takich jak: Mechanik – monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających lub elektromechanik

 • 2. Odbierz zaświadczenie

  Zgłoś się do firmy Kospel w celu uzyskania zaświadczenia o przyjęciu na praktykę zawodową, które jest niezbędne, aby szkoła wpisała Cię na listę uczniów. Szczegółową listę kontaktów znajdziesz w dalszych krokach wybierając jeden z 3 zakładów pracy

 • 3. Rekrutuj do szkoły

  Rekrutuj do jednej z 4 szkół z którymi firma Kospel podsiała stosowną umowę. Szkoły objęte współpracą to: Zespół Szkół nr 8 w Koszalinie, Zespół Szkół w Karlinie, Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu, Mechanik w Słupsku – Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych.

 • 4. Dostarcz dokumenty

  To już ostatni krok, czyli dokumenty potrzebne do zawarcia umowy z firmą Kospel.
  Otrzymasz skierowanie do lekarza medycyny pracy oraz dokumenty do wypełnienia, które są niezbędne, abyśmy mogli prawnie rozpocząć współpracę! Po zakończonym etapie rekrutacji zostaniesz poproszony o wypełnienie poniższej ankiety, która ułatwi nam sprawne wdrożenie Cię do firmy.

Chcę zostać pracownikiem młodocianym

Połączenie praktyki zawodowej z nauką zawodów technicznych daje największe możliwości znalezienia dobrej pracy

Chcę zostać pracownikiem młodocianym