#pracownicymłodociani

Cieszymy się, że chcesz dołączyć do naszego zespołu

Choć jesteś na początku drogi w tym artykule postaramy się przybliżyć zasady przystąpienia do programu oraz jego główne korzyści.

 • Pracownicy młodociani pracują na podstawie grafiku ustalanego na 2 miesiące.
 • Grafiki przygotowywane są z wyprzedzeniem.
 • W III klasie sami wybierają dział.
 • Nadzór nad ich pracą sprawują liderzy działów.
 • Na podstawie grafików tworzona jest tzw. „Ścieżka kariery” każdego Ucznia.
 • Każdego Ucznia obowiązuje system ocen – ocenę wystawia Lider działu raz w miesiącu na „Karcie ocen”.
 • Uczniowie są objęci jasnym systemem premiowania.
 • Na postawie frekwencji w szkole oraz na praktykach powstały zasady, dzięki którym pracownik młodociany oprócz podstawowej pensji ma możliwość uzyskania premii w każdym miesiącu.
 • Jeśli po zakończeniu szkoły proponujemy im etat, otrzymują umowy na czas nieokreślony.
 • Komunikacja dostosowana do odbiorcy (grupa Facebook, sms-y).

Odbierz zaświadczenie

Zgłoś się do firmy Kospel w celu uzyskania zaświadczenia o przyjęciu na praktykę zawodową, które jest niezbędne, aby szkoła wpisała Cię na listę uczniów.

 • Koszalin

  Zadzwoń do nas i umów się na spotkanie:

  94 317 04 00 – Sekretariat
  KOSPEL S.A. – Zakład Produkcyjny w Koszalinie
  ul. BoWiD 24, 75-209

  Rekrutuj do szkoły

  Zespół Szkół nr 8 w Koszalinie
  Ul. Morska 108, 75-235 Koszalin

  Zawód

  Mechanik – monter maszyn i urządzeń
  Operator obrabiarek skrawających

 • Damnica

  Zadzwoń do nas i umów się na spotkanie:

  509 180 765 – Sekretariat
  KOSPEL S.A. – Zakład Produkcyjny w Damnicy
  ul. Strażacka 5 76-231 Damnica

  Rekrutuj do szkoły

  Mechanik w Słupsku – Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych
  Ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2, 76-200 Słupsk

  Zawód

  Mechanik – monter maszyn i urządzeń

 • Karlino

  Zadzwoń do nas i umów się na spotkanie:

  735 209 861 – Sekretariat
  KOSPEL S.A. – Zakład Produkcyjny w Karlinie
  Ul. Kołobrzeska 3, 78-230 Karlino

  Rekrutuj do szkoły

  Zespół Szkół w Karlinie
  Ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2, 76-200 Słupsk

  Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
  ul. Piastowska 5, 78-100 Kołobrzeg

  Zawód

  Mechanik – monter maszyn i urządzeń
  Elektromechanik

Ukończyłeś etap rekrutacji?

Po zakończonym etapie rekrutacji zostaniesz poproszony o wypełnienie ankiety, która ułatwi wdrożenie Ciebie do firmy

Ankieta