Akademia Młodego Instalatora Kospel
Kospel od wielu lat angażuje się we wspieranie edukacji młodzieży. Firma organizowała między innymi program stypendialny dla najzdolniejszych i najaktywniejszych uczniów i studentów koszalińskich szkół i uczelni. Od kilku lat Kospel współpracuje ze szkołami zawodowymi z Koszalina, Słupska i Karlina prowadząc praktyczną naukę zawodu w zakładach produkcyjnych. Firma podpisała też umowę o promowaniu edukacji i tworzeniu perspektyw zawodowych dla studentów i absolwentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.

akademia młodego instalatora Kospel

Najnowszym programem, który rozpoczął się w roku szkolnym 2017/2018 jest Akademia Młodego Instalatora Kospel. Akademia ma na celu zapewnienie uczniom szkół technicznych, kształcącym się na kierunkach związanych z instalacjami sanitarnymi i grzewczymi, praktycznego kontaktu z najnowszymi rozwiązaniami z zakresu techniki grzewczej.

Kospel jako producent podgrzewaczy wody, zasobników c.w.u. pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz elektrycznych kotłów c.o. w ramach współpracy ze szkołami branżowymi z całego kraju będzie m.in. prowadził wykłady, prezentacje oraz wspierał wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu. W ramach Akademii, specjaliści firmy Kospel, w merytoryczny a jednocześnie ciekawy sposób, podzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem i fachową wiedzą.

akademia DSC 0030 KADR 718

Akademia Młodego Instalatora Kospel w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęła współpracę z następującymi szkołami:

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych ul. Morska 186 w Gdyni
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ul. Pułkownika Stanisława Dąbka 207 w Gdyni
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wlk. ul. Budowlana 4 w Mińsku Mazowieckim
Zespół Szkół Budowlanych nr 1, Technikum nr 5 ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 w Płocku
Zespół Szkół Budowlanych, Technikum nr 4 ul. Świerklańska 42 w Rybniku
Zespół Szkół Budowlanych ul. Nowomiejska 25 we Włocławku
Zespół Szkół nr 18 ul. Młodych Techników 58 we Wrocławiu
Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, Technikum nr 2 ul. Szkolna 2 w Żywcu
akademia instalatora żywiec
Jesienią w wyżej wymienionych szkołach odbyło się już 10 spotkań z uczniami klas I – IV. Wykłady były prowadzone dla różnych specjalności, m.in. przyszłych Techników Instalacji Sanitarnych, Techników Odnawialnych Źródeł Energii, Techników Budownictwa oraz Techników Klimatyzacji.

Planowane są kolejne prezentacje, wyposażenie pracowni w plansze edukacyjne a w kilku szkołach powstaną również pokazowe systemy grzewcze oparte na produktach Kospel.

Szkoły techniczne zainteresowane w przyszłości współpracą w ramach Akademii Kospel powinny kontaktować się z Panem Arkadiuszem Świeradem, tel. 94 31 70 515, e-mail: a.swierad@kospel.pl
szkolenie Kospel