W roku szkolnym 2018/2019 firma Kospel kontynuuje współpracę ze szkołami technicznymi w ramach Programu Akademii Młodego Instalatora. Miło nam zakomunikować, że do Programu przystąpiło już 18 szkół z terenu całej Polski!

Program ma formę wykładów dydaktycznych z zakresu techniki grzewczej oraz odnawialnych źródeł energii. Skierowany jest do uczniów szkół technicznych o kierunkach instalacyjnych.

Nadzór nad Programem z ramienia szkół sprawują najlepsi nauczyciele prowadzący klasy techniczne. Z ramienia firmy Kospel S.A. Program nadzorują najwyższej klasy specjaliści z wieloletnią praktyką wykładową. Dzięki takiej współpracy, uczniowie mają niepowtarzalną okazję do zapoznania się z fachową wiedzą instalacyjną przedstawioną w merytoryczny, a jednocześnie ciekawy sposób.

W ramach Programu na życzenie szkoły możliwe jest przygotowanie bezpłatnych materiałów np. ściennych tablic edukacyjnych dot. zagadnień z zakresu techniki grzewczej oraz odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy szkoły techniczne zainteresowane Programem do współpracy.

Kontakt: tel. 509 180 553, mail: a.swierad@kospel.pl