Firma Kospel S.A. przystąpiła do programu „Biznes Bez Barier”. Jest to idea wspierająca osoby z niepełnosprawnością na technologicznym rynku pracy. Od 01.06.2019 roku korzystamy z aplikacji Platforma Medycyny Pracy oraz promujemy wśród naszych pracowników Platformę Porad Prawnych. Obie aplikacje udostępnia i administruje Grupa AF Sp. z o.o., która zatrudnia w swoich szeregach 80% osób z niepełnosprawnością.

Celem fundacji „Biznes Bez Barier” jest wspieranie i aktywizacja osób z niepełnosprawnościami. Fundacja podejmuje działania, które znacznie zwiększają szanse osób niepełnosprawnych na znalezienie pracy. Podopieczni fundacji mogą liczyć m.in. na udział w projektach prozdrowotnych oraz szerokie wsparcie koncepcyjne, merytoryczne i praktyczne. Fundacja „Biznes bez Barier” promuje otwartość wobec osób niepełnosprawnych.