Koleżanki i Koledzy z Kospel!
Przypominamy Wam o szczepieniach.
Dlaczego są one takie ważne?

  • Bo są szansą na powrót do normalności,
  • Bo chronią nie tylko nas samych, ale także naszą rodzinę oraz ludzi, którymi spędzamy najwięcej czasu np. współpracowników

Zaszczepmy się!