Wielkie gratulacje dla Krzysztofa Rębacza Dykretora Zakładu Produkcyjnego w Damnicy. To właśnie temu Oddziałowi Kospel przyznany został główny laur w konkursie „Pracodawca Pomorza – godny zaufania pracownikom młodocianym 2020″. Nagroda została przyznana za wysiłek włożony w przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w rynku pracy. Jesteśmy niesamowicie dumni z tego wyróżnienia.