Przystąpiliśmy do programu do programu „Biznes Bez Barier”.
Czytaj więcej w artykule Kospel W Programie – Biznes Bez Barier